McKenzie

McKenzie metoda, nazývaná také Mechanická Diagnostika a Terapie (MDT), je mezinárodně uznávaná metoda vyšetření a léčby bolesti páteře a periferních kloubů, vynalezená novozélandským fyzioterapeutem Robinem McKenziem. Tato metoda je jednou z nejvíce vědecky podložených léčebných metod ve fyzioterapii. Je založená na filosofii edukace a aktivního přístupu pacienta k léčbě. Hlavním rysem je mechanické vyšetření, které stanoví mechanickou diagnózu a teprve poté cílený léčebný plán.

http://www.mckenzieinstitute.org/cz