První návštěva

Na první návštěvě se Vás nejprve pečlivě vyptám na Vaše obtíže. Následně provedu specifické fyzioterapeutické vyšetření Vašeho pohybového aparátu. Vysvětlím Vám podstatu Vašich obtíží a pokusím se objasnit, co bolesti nebo poruchu pohybového aparátu způsobuje. V případě potřeby provedu cílenou terapii, doporučím Vám cvičení „na míru“ a naučím Vás správné držení těla. Můžete s sebou přinést lékařské zprávy, popřípadě výsledky předchozích vyšetření (RTG, CT, MR atd.). Pro první návštěvu doporučuji zarezervovat 1 hodinu.

Pokud by Vaše problémy nebylo možné řešit fyzioterapií, odešlu Vás za jiným specializovaným odborníkem.

Další návštěvy

Počet dalších návštěv je individuální. Vždy se Vás budu snažit vést k tomu, abyste svůj problém dokázali řešit co nejlépe sami pomocí autoterapie. Většinu běžných (mechanických) bolestivých stavů pohybového aparátu se pak podaří výrazně zlepšit a často i úplně vyléčit během tří až pěti návštěv. U imobilních pacientů (stavy po CMP, SM, poúrazové stavy apod.) je možno se domluvit na dlouhodobější terapii, např. 1-2x týdně i ve Vašem domácím prostředí.