První návštěva

Na první návštěvě, která trvá 1h, se Vás nejprve pečlivě vyptám na Vaše obtíže. Následně provedu specifické fyzioterapeutické vyšetření Vašeho pohybového aparátu. Vysvětlím Vám podstatu Vašich obtíží a pokusím se objasnit, co bolesti nebo poruchu pohybového aparátu způsobuje. V případě potřeby provedu cílenou terapii, doporučím Vám cvičení „na míru“ a naučím Vás správné držení těla. Můžete s sebou přinést lékařské zprávy, popřípadě výsledky předchozích vyšetření (RTG, CT, MR atd.).

Pokud by Vaše problémy nebylo možné řešit fyzioterapií, odešlu Vás za jiným specializovaným odborníkem.

Další návštěvy

Počet dalších návštěv je individuální. Vždy se Vás budu snažit vést k tomu, abyste svůj problém dokázali řešit co nejlépe sami pomocí autoterapie. Většinu běžných (mechanických) bolestivých stavů pohybového aparátu se pak podaří výrazně zlepšit a často i úplně vyléčit během tří až pěti návštěv. U imobilních pacientů (stavy po CMP, SM, poúrazové stavy apod.) je možno se domluvit na terapii ve Vašem domácím prostředí.