O mně

PhDr. Vít Kolář, Cert. MDT

ODBORNÝ FYZIOTERAPEUT

_________________________________________

Fyzioterapie je mým zaměstnáním i koníčkem, v tomto oboru mám 17 let odborné praxe (v ČR a také v Anglii a ve Skotsku). Vystudoval jsem magisterský program fyzioterapie na Karlově Univerzitě v Praze, kde jsem dále složil rigorózní zkoušku. Na stáži v Belgii jsem studoval program Adapted Physical Activity. Absolvoval jsem řadu certifikovaných kurzů, specializuji se zejména na McKenzie metodu mechanické diagnostiky a terapie (MDT). Tento mezinárodně uznávaný koncept vyšetření a léčby bolesti páteře a periferních kloubů je jednou z nejvíce vědecky podložených léčebných metod ve fyzioterapii. Ve své praxi také používám Bobath koncept (pro dospělé pacienty), Brügger koncept, metodu paní Ludmily Mojžíšové, stabilizace páteře, jógu, tejpování a další moderní přístupy ve fyzioterapii.

*

Vzdělání:

  • Univerzita Karlova v Praze: Fyzioterapie Mgr., PhDr.
  • Univerzita Leuven, Belgie a UK Praha: Adapted Physical Activity

Certifikované kurzy MZČR:

  • McKenzie mechanická diagnostika a terapie hybného systému (MDT)
  • Vyšetření a terapie dospělých osob s poruchami centrálního nervového systému – Bobath koncept
  • Metoda Ludmily Mojžíšové pro fyzioterapeuty
  • Taping – prevence poruch pohybového aparátu
  • Interní auditor ve zdravotnickém zařízení
  • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému dle Bruggera

Další odborné kurzy:

Cvičitel jógy 2. třídy, Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy, Synergická reflexní terapie, Bazální programy ve fyzioterapii A+B, Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě, Stabilizace páteře, Hluboký stabilizační systém, Redcord Medical Neurac 1.